Projecten afgerond

Projecten afgerond

Hieronder vindt u de afgeronde projecten:

WAARDENGEDREVEN ONDERNEMERSCHAP

Kijken naar een eerlijke, sociale en duurzame economie vanuit de waarde van gezondheid.

GEZONDHEID & NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

‘Gezondheid is alles’ systeemdenken toepassen op de natuurinclusieve landbouw als opmaat naar gezonde mensen en een gezonde wereld.

GEHOORZORG KINDEREN NEPAL

Door goede (geh)oorzorg een gezondere toekomst voor kinderen in Nepal.

FINANCIËLE EDUCATIE & GEZONDHEID

Bewustwording van het individu van de relatie tussen gezondheid, ecologie, zelfvoorziening, financiële keuzes en lokale alternatieven.

LABYRINTH OF THE SENSES & HEALTH

Bewustwording van het individu via zijn zintuigen dat hij bewust kan kiezen voor een gezondere leefstijl.

VEERKRACHT ONDERWIJS

Meer veerkracht voor ieder mens door het aanbieden van leefstijlonderwijs.