Projecten afgerond

Projecten afgerond

Hieronder vindt u de afgeronde projecten:

Biologische stadslandbouw in Bolivia

Biologische stadslandbouw verbetert de gezondheid van mens en leefomgeving in Cochabamba, Bolivia.

Van outsider naar insider

Inclusie van ieder mens in de maatschappij ongeacht diens mentale gezondheid en/of mentale vermogen.

Samen in actie tegen corona

Versterking van de acute en preventieve COVID-19 gezondheidszorg in kwetsbare landen.

Verkenning ethisch kompas

Verkenning van ethische basisprincipes die bijdragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’.

Investeren in gezondheid

Investeringsfonds gericht op het faciliteren van investeerders die het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie.

(Kerst)maaltijden minder bedeelden

Gezonde, lokale (kerst)maaltijden voor klanten van de Voedselbank Arnhem.