21 december 2023

Beter onderwijs Guatemala

Guatemala verkeert al lange tijd in een diepe crisis. Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Scholen hebben beperkte middelen en krijgen weinig aandacht en geld van de overheid. Vanwege financiële problemen heeft onderwijs voor veel ouders geen prioriteit. Kinderen moeten helpen met geld verdienen en verlaten vroegtijdig school. Deze keuze verkleint hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit geldt eens te meer voor kinderen en jongeren met een beperking; zij worden vaak gediscrimineerd en verwaarloosd.

Daarom zijn de handen ineengeslagen om via een driejarig onderwijsprogramma op zeven scholen in de westelijke hooglanden de kansen van 500 kinderen te verbeteren en circa 50 jonge mensen met een beperking te faciliteren. In dit derde projectjaar wordt bovendien een groep van 25 inheemse vrouwen gesteund.

Educatief programma voor kinderen en jongeren

Wat gaat er op onderwijsgebied concreet gebeuren:

  • Een educatief programma voor zeven scholen waarin kinderen leren hoe je verstandig omgaat met geld en waarom onderwijs en je natuurlijke leefomgeving belangrijk zijn.
  • Toegang tot onderwijs voor jongeren met een beperking door een project op twee dovenscholen. In deze veilige omgeving kunnen ze zich ontwikkelen en deelnemen aan arbeidsbemiddelingsprogramma’s voor bakkerijen.
  • Tuinbouwvaardigheden opdoen in ecologische schooltuinen op drie scholen voor kinderen met een beperking en een reguliere school.

De directeuren en leraren worden actief betrokken bij de besluitvorming en uitvoering van het project. Waar nodig worden programma’s aangepast aan de specifieke behoeften van de studenten. Ook wordt geprobeerd de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Vrouwenprogramma

Om vrouwen te ondersteunen die niet mee kunnen doen in de samenleving en in grote armoede leven, is er voor hen eveneens een programma. Hierbij hebben ze zelf aangegeven waar ze hulp bij willen: herbebossing van hun leefomgeving. Hout is namelijk onmisbaar om te koken en het huis te verwarmen. De vijfentwintig vrouwen krijgen steun bij het overleg met gemeenschapsleiders en de aankoop en het planten van bomen rondom hun dorp.

Duurzame ontwikkeling van de gemeenschap

Met dit project worden de kansen van kinderen, jongeren en vrouwen verbeterd en zelfvoorziening bevorderd. De scholen zetten na afronding van het project het onderwijsprogramma zelfstandig voort.

De uitvoering is in handen van de Stichting StartUp4kids en Asociación Yabal Guatemala met steun van Stichting Wilde Ganzen. StartUp4kids zet zich wereldwijd in voor kansenontwikkeling van achtergestelde kinderen, met een focus op sociale en financiële vaardigheden. Yabal Guatemala is een Fair Trade-organisatie die inheemse vrouwenweefcoöperaties in Guatemala ondersteunt en hen de mogelijkheid biedt hun handgeweven producten lokaal en internationaal te verkopen.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier