Whealth Fund

Een groeiende groep waardegedreven donateurs (gezondergevers) en investeerders zoekt naar mogelijkheden om bij te dragen aan een gezonde wereld en gezonde mensen. Active Health Foundation heeft daarom, passend bij haar gedachtengoed en venture philanthropy, het initiatief genomen tot de lancering van het Whealth Fund in 2021. Het Whealth Fund is een investeringsfonds voor gezondergevers en investeerders die het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben. ‘Whealth’ is een samenvoeging van ‘wealth’ en ‘health’ en staat voor ‘rijkdom van gezondheid’. De naam ‘whealth’ verwijst naar de impact op gezondheid in brede zin, die wij samen kunnen realiseren.

Investeren vanuit de waarde van gezondheid

Whealth Fund investeert in initiatieven en ondernemingen die passen binnen de vitale sectoren zoals:

 • water
 • energie
 • huisvesting
 • onderwijs
 • korte keten, waaronder landbouw en maakindustrie
 • hygiëne en (voor)zorg
 • rechtspraak
 • sociale keten
 • mindfulness en compassie
 • sport en bewegen
 • kunst en cultuur
 • (wetenschappelijk) onderzoek

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier