Simone van den Ham

Simone van den Ham

“We face the future fortified with the lessons we have learned from the past. It is today that we must create the world of the future”, aldus Eleanor Roosevelt in Tomorrow Is Now (1963, p.XV) (1). Het ideaal van Active Health Foundation is een situatie van gezonde mensen en een gezonde wereld in het ‘hier en nu’ en het ‘daar en later’. Een ideaal dat kan inspireren en aanzetten tot reflectie op ons menselijk denken en doen. Een ideaal waarbij het gaat om het proces van samen bijdragen, ieder op zijn/haar manier, aan de verwezenlijking van een droom: op een dag heeft ieder mens relatief gelijke kansen om op een duurzame manier te kiezen voor gezondheid en er is sprake van een duurzame balans tussen gezonde mensen, flora, fauna en natuurlijke hulpbronnen. Een ideaal waar ik mij voor wil inzetten.

Wens en werkelijkheid, vrije wil en sturing door een systeem

Van huis uit ben ik historica. Cum laude afgestudeerd op een cultuurgeschiedenis van de biologische landbouw en voeding in Nederland, dat als boek is uitgegeven onder de titel Wens & Werkelijkheid. Een titel die verwijst naar het individuele en maatschappelijke vraagstuk dat wat wij als mens zeggen te wensen als situatie, niet per definitie overeenkomt met hoe wij in de praktijk handelen. En die het vraagstuk raakt in welke mate wij handelen uit vrije wil of ‘gestuurd’ worden door prikkels vanuit een systeem waar je op een bepaald moment onderdeel van bent.

Om over dit soort maatschappelijke vraagstukken nieuwe inzichten op te doen vanuit een ander perspectief dan wetenschappelijk historisch onderzoek, koos ik in eerste instantie voor de publieke sector. Een traineeship bij de gemeente Amsterdam bood de mogelijkheid om in diverse keukens te kijken. Uiteenlopend van de eerste regionale voedselstrategie in Nederland, het project ‘De Gezonde Wijk’ met aandacht voor de relatie tussen gezond gedrag en fysieke en sociaal-culturele ingrepen in de openbare ruimte, en een detachering bij de afdeling Strategie van Bureau Bestuursraad op het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een overstap naar het bedrijfsleven kon niet uitblijven. Dat perspectief op genoemde vraagstukken ontbrak nog in mijn rugzak. Het werd een kennismaking met duurzame gebiedsontwikkeling, vernieuwend samenwerken in de infrabouw, communicatieve invloed binnen organisaties en ontrafeling van systeemdynamiek bij organisaties die hun medewerkers willen faciliteren bij eigen regie op gezondheid en inzetbaarheid. In mijn huidige functies keer ik deels terug naar waar het begon: onderzoek en vraagstukken betreffende wens en werkelijkheid, de vrije wil en sturing door prikkels vanuit een systeem. Dit keer niet met de biologische landbouw en voeding als maatschappelijk thema, maar gezondheid in brede zin. Daarnaast adviseer ik organisaties die het concept ‘Gezondheid als een waarde’ willen integreren in hun strategie, beleid, operationele activiteiten en communicatie.

De toekomst is nu

De droom dat op een dag er sprake is van gezonde mensen en een gezonde wereld vraagt om overdenking van mijn keuzes in het heden met geleerde lessen uit het verleden. De toekomst is nu.

(1) Bron: Eleanor Roosevelt. (2021, 28 maart). In Wikiquote. https://en.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt.

Eleanor Roosevelt was als presidentsvrouw van de Verenigde Staten (1933-1945) een actief voorvechtster van politieke, raciale en sociale rechtvaardigheid. Ze maakte zich onder meer hard voor burgerrechten voor Afro-Amerikanen en trad op als pleitbezorgster voor Amerikaanse arbeiders, armen, jongeren en vrouwen tijdens de Grote Depressie (1933-1939). In december 1946 werd zij gekozen tot voorzitter van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Vanuit die hoedanigheid speelde zij een grote rol in het opstellen en aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Bron: Caroli, B. B. (2021, 5 februari). Eleanor Roosevelt | Biography, Human Rights, & Accomplishments. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Eleanor-Roosevelt; History.com Editors. (2020, 3 april). Eleanor Roosevelt. HISTORY. https://www.history.com/topics/first-ladies/eleanor-roosevelt; Eleanor Roosevelt. (2021, 28 maart). In Wikiquote. https://en.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier