21 december 2023

Schoon drinkwater Benin

Er is een aanzienlijk tekort aan schoon drinkwater in de gemeente Djibio, gelegen in het zuiden van Benin. Dit leidt tot een groot aantal ziektes en gezondheidsproblemen. Een waterpomp en kennis over hygiënische praktijken zal het aantal ziektegevallen binnen de gemeenschap van ongeveer 7.000 inwoners aanzienlijk verminderen. Daarnaast draagt een betrouwbare en continue watervoorziening bij aan de levenskwaliteit door verbetering van de landbouwmogelijkheden en andere economische activiteiten.

Waterpomp en ziektepreventie

Door installatie van een waterpomp met zonnepanelen krijgen de inwoners van Djibio permanente toegang tot schoon drinkwater en zijn ze niet langer afhankelijk van vervuild water. Via voorlichtingscampagnes en trainingen over verantwoord watergebruik en hygiëne, ondersteund door radiospotjes, zal de bewustwording van gezondheidspraktijken en ziektepreventie worden vergroot. Op verzoek van de lokale gemeenschap worden er aanvullend ook trainingen over aids gegeven. Tot slot, vindt training plaats van het op te richten lokaal watercomité voor het beheer en onderhoud van de waterpomp.

Verbetering levenskwaliteit, nu en in de toekomst

De structurele beschikbaarheid van schoon drinkwater zorgt in het dagelijks leven voor verbeteringen op het gebied van gezondheid, hygiëne, economische kansen en algeheel welzijn. Dit draagt bij aan het behoud en de groei van de gemeenschap van Djibio, met name onder jongeren die zich anders genoodzaakt zien naar stedelijke gebieden te migreren. De continuïteit van de watervoorziening wordt gewaarborgd door een lokaal watercomité en gefinancierd door gebruikersbijdragen.

Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse stichting Ben-In-Connection in samenwerking met de lokale partner Ben-In-Connection Bénin en met steun van Stichting Wilde Ganzen.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier