Samen in actie tegen corona

In India, Nepal, Ethiopië, Oeganda, Jemen en andere kwetsbare landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn toegang tot goede, acute medische gezondheidszorg bij een COVID-19 besmetting en/of de keuzemogelijkheid tot een vaccinatie niet vanzelfsprekend.

Ieder mens heeft recht op gezondheid, waaronder op gezondheidszorg. Daarom steunde Active Health Foundation in mei 2021 via een financiële bijdrage aan Giro555 de internationale samenwerkende hulporganisaties die medische noodhulp bieden, zoals beademingsapparatuur, IC-bedden, zuurstofflessen, medicijnen, beschermende kleding, maskers, zeep en handschoenen. De hulporganisaties bieden tevens vaccinatie-ondersteuning, zodat ook mensen in kwetsbare landen de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier