Ik wil geven

Ik wil geven

Wilt bijdragen aan gezonde mensen en een gezonde wereld? Voor steun aan initiatieven die anders niet afdoende van de grond komen, is elke bijdrage – klein of groot, eenmalig of periodiek – waardevol. Alvast bedankt.

Overmaken

Doneren kan eenvoudig door uw donatie over te maken op IBAN: NL94 TRIO 0338 6932 46 ten name van Stichting Active Health Foundation.

Schenken met belastingvoordeel

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift meebetaalt? Als u onze stichting minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw periodieke gift volledig aftrekbaar!

Nalaten

Neem Stichting Active Health Foundation op in uw testament.

ActiveHealthFonds op naam

Doneer minimaal € 50.000,- en bepaal met een ActiveHealthFonds op Naam zelf waar uw geld naartoe gaat.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier