Project: Zorgcentrum weduwen Srebrenica

Zorgcentrum weduwen Srebrenica

In 1995 werd de veilig geachte enclave Srebrenica ingenomen. Meer dan 8.000 mannen en jongens vanaf 14 jaar werden gescheiden van hun moeders en vrouwen, en vervolgens vermoord. Duizenden vrouwen bleven achter als weduwen, ‘de weduwen van Srebrenica’. Zij dragen tot op de dag van vandaag diepe pijn en trauma’s met zich mee. Ondertussen hebben sommigen van hen hulp nodig.

Daarom is in Potočari, een stad ten noordwesten van de stad Srebrenica in Bosnië en Herzegovina, een ouderenzorgcentrum gebouwd. Het zorgcentrum richt zich niet alleen op de moeders en weduwen van Srebrenica, maar ook op andere kwetsbare ouderen in slechte financiële omstandigheden zonder steun van familie. Het doet dit zonder onderscheid naar religieuze of etnische achtergrond. In het centrum vinden de ouderen een veilige en rustige plek om te wonen, krijgen ze dagelijks een warme maaltijd, medische hulp en regelmatig bezoek.

Duurzame stroomvoorziening

Om dit zorgcentrum nu en in de toekomst van een stabiele en ononderbroken stroom- en warmtevoorziening te voorzien, wordt bij dit project een transformatorstation gebouwd. Het is de laatste fase van het duurzame-energieproject om tot een energieneutraal zorgcentrum te komen. Eerder werden warmtepompen geïnstalleerd en zonnepanelen geplaatst om het gebruik van hout en kolen te vermijden. Na afronding van dit project is de gehele energie-, water- en warmteaansluiting gerealiseerd. 500 bewoners profiteren hier dagelijks van. Dit zijn niet alleen de bewoners van het zorgcentrum, maar ook de kinderen van een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Proplan en hulporganisatie IFS-EMMAUS met steun van Wilde Ganzen. Omdat het project tijdens de afrondende fase nog financiële steun nodig heeft, heeft Active Health Foundation hierin voorzien.