Project: FINANCIËLE EDUCATIE & GEZONDHEID

FINANCIËLE EDUCATIE & GEZONDHEID

Sinds de financiële crisis van 2008 waart het besef van ‘financiële educatie’ rond in het maatschappelijk debat. De financiële crisis gaf niet alleen inzicht in de financiële ongeletterdheid van het individu, het maakte voelbaar dat we een financieel-economisch systeem hebben gecreëerd dat eerder meester is dan dienaar, oncontroleerbaar door het individu of de samenleving als geheel, met geld als doel op zich. Zuiver financieel rendement als voorwaarde voor elke activiteit gepaard gaande met vermogensconcentratie en bijgevolg macht. Hoe zouden we ons economisch-financieel systeem vormgeven als we gezondheid, welzijn en ecologie centraal stellen?

De vraag naar financiële educatie bood een kans om jongeren vanuit het perspectief van gezondheid en ecologie bewustzijn te geven over de inrichting van ons financieel-economisch systeem, de rol van geld en banken in de samenleving en perspectief op alternatieve keuzes. Als we welzijn en ecologie als de basis zien in ons leven en de rest (geld, een systeem) als afgeleide, welke keuzes zouden we dan maken? In juni en september 2018 vonden proeflessen financiële educatie in het Belgisch secundair onderwijs plaats. Op basis van de bevindingen uit de proeflessen is het lespakket inhoudelijk verder doorontwikkeld.

Dit project werd uitgevoerd door de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) FairFin met ondersteuning van o.a. de vzw’s  Djapo, Happonomy  en stichting Our New Economy. Active Health Foundation heeft een bijdrage geleverd in de vorm van consultancy.