1 augustus 2018

Financiële educatie & gezondheid

De financiële crisis van 2008 gaf niet alleen inzicht in de financiële ongeletterdheid van het individu, het maakte voelbaar dat we een financieel-economisch systeem hebben gecreëerd dat eerder meester is dan dienaar, oncontroleerbaar door het individu of de samenleving als geheel, met geld als doel op zich. Zuiver financieel rendement als voorwaarde voor elke activiteit gepaard gaande met vermogensconcentratie en bijgevolg macht. Hoe zouden we ons economisch-financieel systeem vormgeven als we gezondheid, welzijn en ecologie centraal stellen?

De vraag naar financiële educatie als gevolg van de financiële crisis bood een kans om jongeren in België vanuit het perspectief van gezondheid en ecologie bewuster te maken van de inrichting van ons financieel-economisch systeem, de rol van geld en banken in de samenleving en perspectief op alternatieve keuzes. Welke keuzes zouden zij maken als ze welzijn en ecologie als de basis zien in het leven en de rest (geld, een systeem) als afgeleide?

In juni en september 2018 vonden proeflessen financiële educatie in het Belgisch secundair onderwijs plaats. Op basis van de bevindingen uit de proeflessen is het lespakket inhoudelijk verder doorontwikkeld. De Active Health Foundation heeft de ontwikkeling van de proeflessen gesteund in de vorm van onbezoldigde consultancy.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier