22 oktober 2020

Gezondere toekomst in India

De COVID-19 pandemie raakt de kwetsbare groepen in de samenleving het hardst. Zo ook in India in de dorpen van de regio Amalapuram Mandal waar veel huishoudens in armoede leven. De marginale inkomsten van vrouwen vormen veelal de basis binnen een huishouden. Het vergroten van de economische zelfredzaamheid van vrouwen draagt bij aan gezondheid in brede zin van zowel de vrouw als haar familie. Active Health Foundation steunde daarom in 2020 met een financiële bijdrage 15 vrouwen uit het geitenhouderijproject van de Human Voluntary Welfare Association (HVWA).

Voor de armen op het platteland die het zich niet kunnen veroorloven om een koe of een buffel te onderhouden, vormt de geit een belangrijke bron van bestaanszekerheid. Geiten zijn veerkrachtige dieren die minder beïnvloed worden door de turbulente weerpatronen in de regio, waardoor ze een veel betrouwbaardere bron van inkomsten zijn dan de landbouw. In dit project kregen 30 vrouwen in de regio twee volwassen geiten (of één volwassen geit en twee jonge geiten) plus een training in het houden van geiten (inclusief diergezondheid) én hoe ze overtollig inkomen kunnen sparen en investeren. Door deze (aanvullende) bron van inkomsten zijn de vrouwen in staat gesteld hun gezin te voorzien in essentiële basisbehoeften en scholing, medische hulp en sociale diensten te kunnen bekostigen. Het project helpt de armoedecyclus te doorbreken en de kansen op een gezondere toekomst voor de vrouw en haar familie aanzienlijk te vergroten.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier