Project: VEERKRACHT ONDERWIJS

VEERKRACHT ONDERWIJS

Op alle facetten van je leven bewust kunnen kiezen voor gezondheid en veerkrachtig in het leven staan, is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Daarom richt AHF zich op veerkrachtvergroting van de medemens via onderwijs. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals de mensen met een lage sociaaleconomische situatie (SES), chronische ziekte en/of de generatie van de toekomst; de jeugd.

Doel

Meer veerkracht voor ieder mens en m.n. kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van integraal leefstijlonderwijs in verschillende leeromgevingen.

Inhoud

Onderzoek wijst uit dat veerkracht vereist dat je als mens dag in dag uit mindful (met aandacht) en heartful – je hart volgend en met (zelf)compassie – gezonde keuzes maakt op alle leefstijlgebieden: voeding, beweging, werk, stress, sociale relaties en zingeving. Alle leefstijlkeuzes tezamen beïnvloeden onze veerkracht (VQ) als mens; de mate waarin wij mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) in balans zijn. Zie de afbeelding hieronder.

Via kennisoverdracht, inzicht, intuïtie, motivatie en het aanreiken van handelingsperspectieven wordt het individu gefaciliteerd om zelf de regie te pakken op zijn (ervaren) gezondheid en geluk. Het gaat om vaardig worden in aandachtig leven met (zelf)compassie. Jezelf bekwamen in gezonde(re) keuzes maken in een maatschappij waar dat (nog) niet altijd de meest voor de hand liggende keuze is.

Uitvoering

In 2018 is de menukaart ‘De oerkracht van gezondheid’ ontwikkeld. Deze menukaart bestaat uit een palet van middelen die het individu helpen op een ‘alles mag, niets moet’ manier helpen om op alle gebieden van zijn leven gezonde(re) keuzes te maken. Deze middelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • Cursussen: korte, praktijkgerichte cursussen klassikaal en online die de deelnemer activeren om in zijn dagelijkse praktijk zélf aan de slag te gaan met nieuw gezond(er) gedrag. Voorbeelden van workshops zijn o.a. Leefstijl APK; Minder stress, meer energie en Mindfulness.
  • Leefstijltest: een online open source leefstijltest waarmee het individu in vijf minuten meer inzicht heeft in de balans van zijn leefstijl. De vragenlijst bestrijkt de zes leefstijlgebieden die tezamen onze gezondheid en veerkracht beïnvloeden.
  • Leefstijlcoaching: als individuele begeleiding prettig of wenselijk is, is er de leefstijlcoach die werkt vanuit de filosofie van de leefstijlcirkel met aandacht voor mindfulness en compassie. Een persoonlijk leefstijlplan wordt opgesteld en door een gezondheidsmeting krijgt het individu bovendien op tastbare wijze inzicht in het effect van zijn handelen.

Dit project wordt uitgevoerd door de social & health venture Active Health Group.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.