Project: Verkenning ethisch kompas

Verkenning ethisch kompas

Als een individu of groep in de praktijk prioriteit wil geven aan gezondheid dan roept dat vragen op met een ethische dimensie: ‘wat is juist handelen?’. En een ervaring dat gevolgen van keuzes per definitie niet volledig te overzien zijn, omdat de effecten niet zichtbaar zijn en ons weten onvolledig.

Tegen deze achtergrond liep tussen juni 2019 – mei 2021 het project ‘Verkenning van een ethisch kompas’. Centrale vraag was: als je als individu of collectief ‘Gezondheid als een waarde’ centraal wilt stellen, welke voorwaardelijk afhankelijke ethische basisprincipes kunnen in principe bijdragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ in het ‘hier en nu’ en het ‘daar en later’?

Publicatie

De publicatie ‘Gezonde mensen en gezonde wereld. Verkenning van een ethisch kompas’ vindt u hier. Hierin wordt allereerst het theoretisch denkkader van de verkenning uiteengezet, gevolgd door de uitkomsten.