12 juli 2021

Bewustwording gezondheid in brede zin

De realisatie van ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ vraagt van mensen, als individu en als collectief, inzicht in gezondheid in brede zin. En bewustwording van daarmee gepaard gaande keuzes: persoonlijke beslissingen over alle facetten van het leven en maatschappelijke besluiten over de inrichting van alle domeinen van de samenleving.

Op dit moment vindt er vanuit het bestuur van de Active Health Foundation een verkenning plaats voor een boek over gezondheid in brede zin en daarmee gepaarde gaande individuele en maatschappelijke keuzes.

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier