Van outsider naar insider

Mentale gezondheid en inclusie stonden van medio oktober 2021 – december 2022 centraal in de thematische programmering ‘psychische kwetsbaarheid’ van de culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort. Doel was het taboe op psychische kwetsbaarheid te verkleinen en mensen actiever te verwelkomen in de maatschappij en zich meer gezien en gehoord te laten voelen.

Kunstexpositie ‘Insider art’

Een expositie van zogenaamde Outsider Art vormde van oktober – december 2021 het centrale middelpunt van de programmering. Outsider Art is kunst gemaakt door mensen die niet zijn opgeleid tot kunstenaars, en zich vanwege psychische problematiek of een mentale beperking vaak buiten de kunstwereld en maatschappij ophouden. Bij de Koppelkerk spreken ze liever van Insider Art. Door van Insider Art te spreken doorbreken we het dominante discours van ‘wij’ tegenover ‘zij’ (de outsiders). En ontstaat de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen binnen de beeldende kunst. Zo worden ze onderdeel van de maatschappij en de kunstwereld. Deze mensen maken kunst die rechtstreeks uit het hart komt. De passie is voelbaar en een stukje van hun innerlijke wereld wordt zichtbaar.

De Koppelkerk toonde werk van tien hedendaagse outsider kunstenaars en twee kunstenaars – Anton Heyboer (1924-2005) en Wim Izaks (1950-1989) – die normaal gesproken niet tot Outsider Art worden gerekend, maar volgens de Koppelkerk wel binnen de kunststroming passen.

Lezingen, workshops en discussieavonden

Aanvullend op de expositie organiseerde de Koppelkerk:

  • Lezingen met deskundigen op het gebied van mentale gezondheid/psychische kwetsbaarheid, waaronder de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter en emeritus hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman.
  • Een kunstgeschiedeniscursus in het teken van het thema kunst en maatschappijkritiek waarin ook de kunststroming Outsider Art aan bod komt.
  • Gesprekken met ervaringsdeskundigen. Van doodgewone mensen tot bekende schrijvers en dichters zoals Ellen Deckwitz (bundel ‘Hogere natuurkunde’).
  • Een filmvertoning van de klassieker ‘One flew over the cuckoos nest’.
  • Maatschappelijke discussieavonden over de staat van de GGZ.
  • Workshops voor kinderen en cliënten van zorginstelling Estinea.

Vanwege de lockdowns en volzette agenda’s daarna, was de doorlooptijd van het palet aan lezingen en gesprekken verlengd tot en met 2023. 

Active Health Foundation steunt het programma van de Koppelkerk met een financiële gift.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier