Annemieke Gildhuis

Annemieke Gildhuis

Gezondheid, vitaliteit en geluk voor iedereen

Gezonde mensen in een gezonde wereld, daar gaat onze Foundation voor. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Echter de waarde van gezondheid wordt vaak erkend op het moment dat de gezondheid minder is. Gezondheid betekent in balans zijn en veerkrachtig kunnen handelen. Veerkracht hebben om op een duurzame manier de veranderingen te kunnen realiseren voor de leefomgeving, voor de ander en voor het individu zelf. Gezondheid en vitaliteit maken dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden.  Als bestuurslid en tevens penningmeester van Stichting Active Health Foundation (AHF) wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan meer gezondheid, vitaliteit en geluk voor iedereen.

De verwevenheid van participatie, sociale inclusie en gezondheid

Als we als samenleving actief, met elkaar, inzetten op een sociale, gezonde en groene economie, dan komt dat ten goede aan ons welbevinden. En welbevinden, is mijn ervaring in de praktijk, draagt onmiskenbaar bij aan participatie, ‘iedereen doet mee’. Een belangrijke activator van zowel gezondheid als participatie is sociale inclusie, dus ‘niemand aan de kant’. Daarom zetten we vanuit AHF mede in op lokale en regionale netwerken die enerzijds de sociale cohesie versterken en anderzijds door co-creatie initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan gezondheidsbevordering.

Levensloop

De gemene deler in de rollen die ik tot op heden in mijn loopbaan heb mogen vervullen, is de voorwaardelijke betekenis van gezondheid. Van huis uit ben ik orthopedagoog en BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd Gezondheidszorg psycholoog. Na mijn afstuderen werkte ik jarenlang in diverse functies als GZ psycholoog: toelatingspycholoog in het speciaal onderwijs, GZ psycholoog bij diverse onderwijsadviesdiensten en docent op het Seminarium voor Orthopedagogiek.  Vanuit de begeleidingsdienst werkte ik ook als competentiemanager. Verder heb ik mede een psychodiagnostisch centrum opgezet en diverse coachende rollen rondom het onderwijs vervuld. Waarna een periode van werken in de sociale zekerheid volgde. Zeker in de rol van directeur van een sociale dienst ervaar je de impact van ongezond gedrag op vitaliteit en participeren en zie je dat daar kansen liggen die we met elkaar moeten grijpen. CS Works Employability werd mijn volgende baan. De coaches van CS Works ondersteunen het individu, zodat een ieder weer regie kan voeren op het leven, de gezondheid en de leefstijl. Een mooie club coaches die zowel regionaal als landelijk werkt. Nu werk ik als gemeentesecretaris, vanuit een systeemtheoretisch kader van betekenis zijn voor het individu, lokaal en regionaal.

Ik ben overtuigd van de kracht die uitgaat van inzicht en positiviteit om mensen te helpen om te kiezen voor gezonder gedrag in brede zin. Deze overtuiging is medebepalend voor mijn keuze voor deze bestuursfunctie van onze Foundation.

We hebben nog veel te doen

Mijn inzicht op het gebied van gezondheid is dat we nog heel veel te doen hebben… De wereld om ons heen is nog geordend vanuit ‘ziekte’ denken in plaats van het denken vanuit positieve gezondheid. Grote groepen mensen, en met name diegenen met een lagere SES factor (sociaaleconomische status), hebben vooralsnog weinig toegang tot inzicht in de waarde van gezondheid. Bovendien wordt vanuit gedragsoogpunt het ons mensen niet makkelijk gemaakt om te kiezen voor gezondheid. Kijk naar de reclames en de boodschappen van de frisdrank-, snoepgoed- en fastfoodfabrikanten: ze zijn toegespitst op er bij willen horen. Gezonde mensen in een gezonde wereld vraagt gedrag waarbij ieder mens zelf vanuit zijn morele kompas afwegingen kan maken om bij te dragen aan de gezondheid voor de leefomgeving, de ander en zichzelf.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier