Project: Wateropslag & moestuin in Burkina Faso

Wateropslag & moestuin in Burkina Faso

Droogte maakt het leven moeilijk op het platteland van Burkina Faso. Van oktober tot en met juni valt er nauwelijks regen, mede door klimaatverandering. Landbouw bedrijven is dan (bijna) niet mogelijk en het gebrek aan veilig drinkwater veroorzaakt gezondheidsproblemen, met name voor kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Met dit project in de dorpen Salétenga en Zomkomé krijgen circa 20.000 inwoners betere toegang tot water door de bouw van dammen. De aan te leggen ecologische moestuin komt ten goede aan 50 vrouwen met een huishouden van gemiddeld acht personen.

Water uit het regenseizoen opslaan

Opslag van water dat in het regenseizoen valt, is in Salétenga en Zomkomé hard nodig. Het dorp Salétenga heeft door haar geïsoleerde ligging echter helemaal geen watervoorziening. Daarom wordt daar een dam gebouwd. Het dorp Zomkomé heeft wel een wateropslag, maar door droogte is de dijk kapot gegaan. Hierdoor is er bijna helemaal geen water meer voor Zomkomé en omringende dorpen. Dankzij dit project wordt de dam in Zomkomé hersteld.

Ecologische moestuin

Daarnaast wordt in Salétenga een ecologische moestuin aangelegd voor vijftig vrouwen. De helft van deze groep bestaat uit vrouwen die gevlucht zijn voor het geweld elders in het land. Door de aanleg van de tuin en een training in moestuintechnieken (o.a. verbouw van kool, tomaat, aubergine, gebruik biologische gewasbeschermingsmiddelen, bomen kweken) krijgen de betrokken gezinnen meer en beter voedsel. Bovendien levert de verkoop van groenten inkomsten op.

Met oog op de toekomst

Voor zowel de twee watervoorzieningen als de moestuin worden comités opgericht die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer. In deze comités zijn ook de traditionele autoriteiten vertegenwoordigd. Gebruikers betalen een jaarlijkse bijdrage, waaruit beheer en onderhoud betaald worden. Voor veehouders wordt deze bijdrage meestal vastgesteld op basis van het aantal koeien dat men heeft.

Dit project wordt uitgevoerd door de lokale organisatie FAS en Stichting Steunfonds Sahelprojecten met steun van Stichting Wilde Ganzen. Active Health Foundation steunt dit project met een financiële gift.