Wateropslag & moestuin in Burkina Faso

Droogte maakt het leven moeilijk op het platteland van Burkina Faso. Van oktober tot en met juni valt er nauwelijks regen, mede door klimaatverandering. Landbouw bedrijven is dan (bijna) niet mogelijk en het gebrek aan veilig drinkwater veroorzaakt gezondheidsproblemen, met name voor kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Met dit project in de dorpen Salétenga en Zomkomé kregen in totaal 20.000 inwoners betere toegang tot water door de bouw van dammen. De aan te leggen ecologische moestuin kwam ten goede aan 50 vrouwen met een huishouden van gemiddeld acht personen.

Water uit het regenseizoen opslaan

Opslag van water dat in het regenseizoen valt, is in de dorpen Salétenga en Zomkomé hard nodig. Maar door haar geïsoleerde ligging had Salétenga helemaal geen watervoorziening. Daarom is daar een dam gebouwd. Zomkomé had wel een wateropslag, maar door droogte was de dijk kapot gegaan. Hierdoor was er bijna helemaal geen water meer voor Zomkomé en omringende dorpen. Dankzij dit project is de dam in Zomkomé hersteld.

Ecologische moestuin

Daarnaast werd in Salétenga een ecologische moestuin aangelegd voor 50 vrouwen. De helft van deze groep bestond uit vrouwen die gevlucht zijn voor het geweld elders in het land. De tuin is verdeeld in individuele moestuinen, waarbij trainingen zijn gegeven in verschillende moestuintechnieken. Denk aan de verbouw van kool, tomaat en aubergine, het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen en het kweken van bomen. Ook is er gezorgd voor een waterleidingsysteem met zonnepomp en tuingereedschap. Dit alles heeft geleid tot verbetering van de voedselsituatie, de gezondheid en het inkomen (verkoop oogst) van de betrokken gezinnen.

Met oog op de toekomst

Voor zowel de twee dammen als de moestuin zijn comités opgericht die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer. In deze comités zijn ook de traditionele autoriteiten vertegenwoordigd. Gebruikers betalen een jaarlijkse bijdrage, waaruit beheer en onderhoud betaald worden.

Dit project is uitgevoerd door de lokale organisatie FAS en Stichting Steunfonds Sahelprojecten met steun van Stichting Wilde Ganzen. Active Health Foundation steunde dit project met een financiële gift.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier