Project: Biologische stadslandbouw in Bolivia

Biologische stadslandbouw in Bolivia

In de buitenwijken van de Boliviaanse stad Cochabamba wonen arme migrantenfamilies. Het is een droog gebied dat geen drinkwater of riolering heeft. Relatief duur water wordt gekocht van de waterdrager. Het dieet is eenzijdig bestaande uit aardappelen met rijst en soms wat pasta. Groente is in Bolivia duur. En het wordt veelvuldig bespoten met chemische gewasbeschermingsmiddelen, ook na de oogst. De leefomgeving is stoffig en grauw. Kale tuinen bij het huis doen vaak dienst als opslagplaats voor kapotte spullen. Biologische stadslandbouw biedt de mensen op verschillende manieren de kans om de gezondheid van henzelf, familie en leefomgeving te verbeteren.

Een eigen moestuin voor families

Met een biologische stadslandbouwproject willen Fundación Alerta Verda en stichting Wilde Ganzen zoveel mogelijk families leren hoe zij zelfstandig een moestuin kunnen beginnen en onderhouden zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en met de middelen die tot hun beschikking staan. Het project richt zich primair op familietuinen, aangevuld met tuinen bij scholen en centra om kinderen en hun ouders te enthousiasmeren. Gezinnen die al langere tijd meedoen, komen in aanmerking voor hulp bij de installatie van regenwateropvang.

Verbetering gezondheid in vele opzichten

De eigen biologische familiemoestuin met groente, fruit, kruiden en/of aromatische planten verhoogt in vele opzichten de levenskwaliteit:

  • Een gezonder en gevarieerder voedingspatroon.
  • Een gezonde fysieke activiteit.
  • Een groenere leefomgeving.
  • Minder afval en eigen organische mest door te composteren.
  • Meedoen van kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking met het gezin in de moestuin.
  • Oogst van water en efficiënter watergebruik.
  • Verbetering van de economische situatie en vergroting van het zelfvertrouwen van met name vrouwen door toegenomen autarkie.

Active Health Foundation steunt dit project met een financiële gift.

Bijdrage leveren?

Wilt u ook dit mooie project steunen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.