Over de stichting

Over de stichting

Stichting Active Health Foundation is opgericht om bij te dragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’.

Hoofddoel

Statutair vastgelegd, is het hogere doel van de stichting:

  • Zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de universele waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld vanuit integraal perspectief.

Subdoelen

De subdoelen van de Active Health Foundation zijn:

  • Via integrale gezondheid een basisvoorwaarde realiseren voor de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) 2015 – 2030 van de Verenigde Naties.
  • Via de waarde van gezondheid een basisvoorwaarde realiseren voor bewust economisch handelen: lokaal, sociaal, groen en in een maatschappelijke context.

Extra aandacht

Hierbij hebben wij extra aandacht voor onderstaande SDG’s:

  • Beëindiging van honger, bereiken van voedselzekerheid, verbeterde voeding en promotie van  duurzame landbouw.
  • Verzekeren van goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd.
  •  Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen.
  • Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
  • Bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen.
  • Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen.

Geen winstoogmerk

Als Stichting beogen wij het realiseren van maatschappelijk impact en niet het maken van winst. Active Health Foundation is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer over ons

Lees meer over:

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier