Project: Gezondheid & natuurinclusieve landbouw

Gezondheid & natuurinclusieve landbouw

Op initiatief van en in samenwerking met het Regiebureau plattelandsontwikkeling (POP) vonden in het najaar van 2018 events plaats waarbij het denken vanuit ‘de waarde van gezondheid’ en ‘gezondheid is alles’ systeemdenken werd toegepast op het thema ‘natuurinclusieve landbouw’.

Workshops ‘natuurinclusieve landbouw & gezondheid – van denkrichting naar praktijk’

In interactieve workshops verkenden de deelnemers het systemisch ‘gezondheid is alles’ denken rond het thema ‘natuurinclusieve landbouw’ en gingen op zoek naar concrete aanknopingspunten in de hedendaagse praktijk. De workshops vonden plaats tijdens de Nationale netwerkconferentie POP3 op 15 november 2018. AHF droeg bij via onbezoldigde inzet van een van haar bestuursleden.

Tafel van de Toekomst ‘Gezondheid & natuurinclusieve landbouw’

Op 27 september 2018 nam een interdisciplinair gezelschap uit de agrarische praktijk, bestuur, zorg en kennisinstellingen deel aan een systemische verkenning van het thema ‘gezondheid als waarde’ in relatie tot het veelbesproken thema ‘natuurinclusieve landbouw’. De Toekomsttafel vormt een positieve aanzet naar een systeem dat zich kenmerkt door gezonde en natuurinclusieve landbouw, gezond voedsel, gezonde mensen, gezonde leefomgeving, gezondere wereld. De Active Health Foundation droeg bij via onbezoldigde inzet van bestuursleden.

Publicaties

De publicaties behorend bij het project ‘natuurinclusieve landbouw & gezondheid is alles’ vindt u hier.