GEZONDE MENSEN EN EEN GEZONDE WERELD

‘Gezonde mensen en een gezonde wereld’ in het ‘hier en nu’ en het ‘daar en later’, dat is waar de Active Health Foundation (AHF) voor gaat.

  • Gezonde mensen: ieder mens heeft relatief gelijke kansen om op een duurzame manier te kiezen voor gezondheid. Hierbij gaat het om gezondheid als het streven naar ‘een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts het ontbreken van ziekte of gebrek’ (WHO, 1948). Met oog voor ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber et al., 2011). Laatstgenoemd concept van gezondheid benadrukt de veerkracht van het individu en de potentie om gezond te worden en/of zich gezond te voelen, zelfs als er sprake is van ziekte.
  • Gezonde wereld: betreft samenlevingen wereldwijd en de planeet aarde. Het gaat om een duurzame balans tussen gezonde mensen, flora, fauna en natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht.

Gezondheid betekent keuzes maken

De realisatie van ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ vereist prioriteit geven aan gezondheid. Vanuit ‘Gezondheid als een waarde’ keuzes maken. Als individu over alle facetten van het leven. En als collectief over de inrichting van alle domeinen van de samenleving, waaronder de inrichting van de economie, de rechtspraak, het bestuur, de financiële sector, et cetera. Waarbij ieder mens gefaciliteerd wordt door toegang tot kennis, vaardigheden en hulpbronnen.

Projecten

Met ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ voor ogen, steunen wij activiteiten gericht op het algemeen nut, die passen bij onze doelstellingen
en zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen en/of onvoldoende bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk onze lopende projecten en onze afgeronde projecten.

Help mee

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier