• Active Health Foundation
  • Active Health Foundation
  • Active Health Foundation

Gezonde mensen in een gezonde wereld

‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’, dat is het universele doel waar wij als Active Health Foundation (AHF) voor gaan.

  • ‘Gezonde mensen’ betekent dat mondiaal mensen (meer) gelijke kansen krijgen om te kiezen voor veerkracht (VQ); een gezonde balans mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) op korte en lange termijn.
  • ‘Gezonde wereld’ impliceert een mondiale afwezigheid van sociaal-economische verschillen en gezondheidsongelijkheid waarbij ieder individu met oog voor het ‘hier en nu’ en het ‘daar en later’ in verbondenheid leeft met andere mensen en de leefomgeving (ecologie).

Egogezondheid ∞ Ecogezondheid

Dit universele doel vereist facilitering op een mondiaal bewustzijn waarbij mensen vanuit de (vergeten) waarde van gezondheid integraal, op alle facetten van het leven, andere keuzes (willen) gaan maken. De aard van de keuze kan zijn:

  • meer gericht op het eigen welzijn; egogezondheid.
  • meer altruïstisch vanuit een bewustzijn dat onze keuzes in het hier en nu effect hebben op de gezondheid van andere mensen en de leefomgeving elders en in de toekomst; ecogezondheid.

Ongeacht de aard van de keuze zijn inzicht, intuïtie, veranderingsbereidheid en structureel anders kunnen handelen cruciaal.

Gezondheid is alles

De realisatie van ‘gezonde mensen in een gezonde wereld’ vraagt om ‘gezondheid is alles’ systeemdenken. Een bewustzijn dat gezondheid alles omvat; niet sec de mens en/of het zorgdomein. En dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Er is sprake van een systeem dat zich kenmerkt door een complex dynamisch proces van voorwaardelijke afhankelijkheden, wederzijdse beïnvloeding en streven naar een hernieuwd evenwicht. Vanuit deze zienswijze is gezondheid geen bijwerking van een product of dienst, maar een integraal hoofdproduct of -dienst van ons individueel en collectief menselijk handelen.

Systeemdenken vanuit de waarde van gezondheid in allesomvattende zin impliceert het maken van politieke, maatschappelijke, economische en ecologische keuzes die in hun wisselwerking resulteren in een universeel gezond systeem. Een mondiaal systeem met een dynamisch evenwicht tussen de planetaire ecologie en de menselijke samenleving waarbinnen ieder individu bewust en in vrijheid kan kiezen voor de integratie van egogezondheid en ecogezondheid in zijn/haar leven.

Projecten

Met ‘gezonde mensen in een gezonde wereld’ voor ogen, faciliteren wij activiteiten gericht op het algemeen nut die aansluiten bij ons mission statement en zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen of bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk onze lopende projecten en onze projecten in ontwikkeling.

Help mee

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.