• Active Health Foundation
  • Active Health Foundation

Gezonde mensen en een gezonde wereld

‘Gezonde mensen en een gezonde wereld’ in het ‘hier en nu’ en het ‘daar en later’, dat is waar de Active Health Foundation (AHF) voor gaat.

  • Gezonde mensen: ieder mens heeft relatief gelijke kansen om op een duurzame manier te kiezen voor gezondheid. Gezondheid wordt hierbij breder benaderd dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat om aandacht voor het vermogen van een mens om nu en in de toekomst eigen regie te voeren over een gezonde balans: mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ). Met een accent op veerkracht, aanpassingsvermogen en je gezond voelen ook als er sprake is van ziekte. Deze gezondheidsvisie sluit onder meer aan bij het concept ‘Positieve Gezondheid’.
  • Gezonde wereld: betreft samenlevingen wereldwijd en de planeet aarde. Het gaat om een duurzame balans tussen gezonde mensen, flora, fauna en natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht.

Gezondheid betekent keuzes maken

De realisatie van ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ vereist prioriteit geven aan gezondheid. Vanuit ‘Gezondheid als een waarde’ keuzes maken. Als individu over alle facetten van het leven. En als collectief over de inrichting van alle domeinen van de samenleving, waaronder de inrichting van de economie, de rechtspraak, het bestuur, de financiële sector, et cetera. Waarbij ieder mens gefaciliteerd wordt door toegang tot kennis, vaardigheden en hulpbronnen.

Projecten

Met ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ voor ogen, steunen wij activiteiten gericht op het algemeen nut, die passen bij onze doelstellingen
en zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen. Benieuwd? Bekijk onze lopende projecten en onze afgeronde projecten.

Help mee

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op +31 (0)88 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.