• Be your health!
  • Ik wil iets doen
  • Over de stichting

Gezonde mensen in een gezonde wereld!

‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’, dat is waar Active Health Foundation (AHF) voor gaat. Gezondheid is onze grootste en universele schat! Daarom ondersteunen wij projecten die mensen bewustmaken van de waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld. Eén gezonde wereld begint bij het ontdekken van je gezonde zelf.

De (vergeten) waarde van gezondheid

Gezondheid is een belangrijke universele waarde, die ons allen raakt en verbindt. Als ieder mens op alle facetten van zijn leven bewust kan kiezen voor gezondheid dan ontluikt er één wereld met mensen die mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) in balans zijn. Mensen die de veerkracht (VQ) en energie hebben om op een duurzame manier positieve veranderingen te kunnen realiseren voor zichzelf en de ander, lokaal, regionaal en mondiaal. Hierbij zijn kennis, intuïtie, veranderingsbereidheid en structureel anders kunnen handelen cruciaal.

Kiezen voor integrale gezondheid

In de huidige gezondheids(zorg)systemen ligt de nadruk meer op nazorg dan op voorzorg. De systemen zijn meer gericht op goede zorg verlenen als het individu ziek is (nazorg) dan op voorkomen dat het individu ziek wordt (voorzorg). Dat voorzorg noodzakelijk is, wordt maatschappij breed onderschreven. Maar voor een daadwerkelijk gezonde toekomst is meer vereist dan binnen onderdelen van de gezondheids(zorg)systemen preventieve middelen inzetten. Het vraagt om een herontdekking van nazorg naar voorzorg naar integrale gezondheid in brede zin. Waarbij we ook maatschappelijke en economische keuzes raken. Kiezen we voor een basisinkomen (‘armoede maakt ziek’), een hernieuwde balans tussen economische groei en ecologische houdbaarheid, een inrichting van ons onderwijssysteem die passend is voor ieder individu met aandacht voor integraal gezond leven, een gunstig fijnstofklimaat en een samenleving met meer social purpose organisations?

Projecten

Met ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ voor ogen, faciliteren wij als Stichting initiatieven gericht op het algemeen nut die zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen of bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk ons lopende projecten en onze projecten in ontwikkeling.

Samen duurzame impact realiseren

Wilt u ook in actie komen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.

Blokhuis: maatregelen nodig tegen probleemgebruik energiedrankjes

09 Jul 2018

Een relatief kleine groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt te veel energiedrank en loopt daarmee risico op gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) naar aanleiding van signalen van kinderartsen eerder dit jaar. Over het algemeen is de consumptie van energiedrankjes onder jongeren de afgelopen jaren afgenomen. Vier op de vijf jongeren drinkt het nooit of minder dan wekelijks.