• Be your health!
  • Ik doe mee
  • Over de stichting

Gezonde mensen in een gezonde wereld!

‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’, dat is waar Active Health Foundation (AHF) voor gaat. Gezondheid is onze grootste en universele schat! Daarom steunen wij projecten die bijdragen aan de mondiale beweging van non-gezondheid, via ego-gezondheid naar eco-gezondheid. Een transitie waarin wereldwijd steeds meer mensen zich bewust worden van de (vergeten) waarde van gezondheid en integraal, op alle facetten van het leven, andere keuzes (willen) gaan maken. Aanvankelijk meer gericht op zichzelf; ego-gezondheid. Later meer altruïstisch vanuit een gevoelde verbondenheid tussen zichzelf en de leefomgeving in zowel het hier en nu, als elders en in de toekomst; eco-gezondheid.

De (vergeten) waarde van gezondheid

Gezondheid is een belangrijke universele waarde, die ons allen raakt en verbindt. Als ieder mens op alle facetten van zijn leven zelf bewust en in vrijheid kan kiezen voor gezondheid in eenheid met de omgeving, dan ontluikt er één gezonde wereld. Een wereld met mensen die mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) in balans zijn. Mensen die de veerkracht (VQ) en energie hebben om op een duurzame manier positieve veranderingen te kunnen realiseren voor zichzelf, de ander en de leefomgeving op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Hierbij zijn inzicht, intuïtie, veranderingsbereidheid en structureel anders kunnen handelen cruciaal.

Gezondheid is alles

Gezonde mensen in een gezonde wereld vraagt om een systeemdenken van ‘gezondheid is alles’; een bewustzijn dat gezondheid alles omvat en dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Een systeem waarin gezondheid geen bijwerking is van een product of -dienst, maar een integraal hoofdproduct of dienst van ons individueel en collectief handelen.

Systeemdenken ‘gezondheid is alles’ vergt politieke, maatschappelijke, economische en ecologische keuzes die in hun onderlinge wisselwerking resulteren in een globaal gezond systeem waarbinnen ieder individu bewust en in vrijheid kan kiezen voor gezondheid.

Projecten

Met ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ voor ogen, faciliteren wij als Stichting initiatieven gericht op het algemeen nut die aansluiten bij ons mission statement en zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen of bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk ons lopende projecten en onze projecten in ontwikkeling.

Samen integrale gezondheid realiseren

Wilt u ook in actie komen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.