• Active Health Foundation
  • Active Health Foundation

Gezonde mensen en een gezonde wereld

‘Gezonde mensen en een gezonde wereld’, dat is waar de Active Health Foundation (AHF) voor gaat:

  • ‘Gezonde mensen’: ieder mens heeft relatief gelijke kansen om te kiezen voor de waarde van gezondheid. Gezondheid definiëren wij als het vermogen om eigen regie te voeren over een gezonde balans: mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) op korte en lange termijn. Deze definitie benadrukt de veerkracht van de mens en de potentie om gezond te worden en/of zich gezond te voelen, zelfs als er sprake is van ziekte.
  • ‘Gezonde wereld’: wereldwijd bestaat er een systeem dat ‘gezonde mensen’ centraal stelt met oog voor het ‘hier en nu’ en het ‘daar  en later’ (elders in de wereld en toekomstige generaties). Dit systeem stelt de waarde van gezondheid centraal.

‘Gezondheid is alles’ systeemdenken & intuïtie

De realisatie van ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ vraagt een collectief bewustzijn waarbij mensen integraal – dat wil zeggen op alle facetten van het leven – keuzes willen, kunnen en gaan maken vanuit de waarde van gezondheid. Dit vereist ‘gezondheid is alles systeemdenken & intuïtie’: een zienswijze met als vertrekpunt een bewustzijn dat gezondheid allesomvattend is. Gezondheid is bijvoorbeeld niet uitsluitend van toepassing op het zorgdomein. Gezondheid betreft het gehele ecosysteem en raakt alle domeinen. Er is sprake van een systeem dat zich kenmerkt door een complex dynamisch proces van voorwaardelijke afhankelijkheden.

Gezondheid vereist keuzes maken

Systeemdenken & intuïtie vanuit de waarde van gezondheid in allesomvattende zin impliceert het maken van persoonlijke, politieke, maatschappelijke, financieel-economische, grondwettelijke en ecologische keuzes waardoor ieder mens bewust en in vrijheid gelijke kansen op gezondheid kan hebben. Maar wat is dan een juiste keuze? En waar baseer je het besluit op om juist wel of niet te handelen? Lees meer over deze zoektocht naar juist handelen bij het onderwerp ‘Ethisch kompas’.

Projecten voor gezondheid

Met ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ voor ogen, faciliteren wij activiteiten gericht op het algemeen nut die aansluiten bij het ethisch kompas en zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen of bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk onze lopende projecten en onze afgeronde projecten.

Help mee

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.