• Be your health!
  • Ik doe mee
  • Over de stichting

Gezonde mensen in een gezonde wereld!

‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’, dat is waar Active Health Foundation (AHF) voor gaat. Gezondheid is onze grootste en universele schat! Daarom ondersteunen wij projecten die mensen bewustmaken van de waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld. Eén gezonde wereld begint bij het ontdekken van je gezonde zelf.

De (vergeten) waarde van gezondheid

Gezondheid is een belangrijke universele waarde, die ons allen raakt en verbindt. Als ieder mens op alle facetten van zijn leven zelf bewust en in vrijheid kan kiezen voor gezondheid in eenheid met de omgeving, dan ontluikt er één gezonde wereld. Een wereld met mensen die mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) in balans zijn. Mensen die de veerkracht (VQ) en energie hebben om op een duurzame manier positieve veranderingen te kunnen realiseren voor zichzelf, de ander en de leefomgeving op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Hierbij zijn inzicht, intuïtie, veranderingsbereidheid en structureel anders kunnen handelen cruciaal.

Gezondheid is alles

Gezonde mensen in een gezonde wereld vraagt om een systeemdenken van ‘gezondheid is alles’; een bewustzijn dat gezondheid alles omvat en dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Een systeem waarin gezondheid geen bijwerking is van een product/-dienst, maar een integraal hoofdproduct/-dienst van ons individueel en collectief handelen.

Systeemdenken ‘gezondheid is alles’ vergt politieke, maatschappelijke, economische en ecologische keuzes die in hun onderlinge wisselwerking resulteren in een globaal gezond systeem waarbinnen ieder individu bewust en in vrijheid kan kiezen voor gezondheid.

Projecten

Met ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ voor ogen, faciliteren wij als Stichting initiatieven gericht op het algemeen nut die zonder onze bijdrage onvoldoende van de grond komen of bekendheid krijgen. Benieuwd? Bekijk ons lopende projecten en onze projecten in ontwikkeling.

Samen integrale gezondheid realiseren

Wilt u ook in actie komen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contact

Heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.