Gehoorzorg kinderen Nepal

Een goed gehoor geeft kinderen de kans om mee te kunnen komen op school en onderdeel uit te maken van de maatschappij. Stichting Kind & Oor zet zich in voor (geh)oorzorg bij Nepalese kinderen zodat zij mee kunnen doen op school en in de samenleving.

Met het oprukken van COVID-19 in Nepal heeft Kind & Oor in 2020 een beroep gedaan op de Active Health Foundation. Door een financiële bijdrage voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen konden de zorgverleners hun waardevolle werk blijven doen. Goede (geh)oorzorg voor een kind nu, draagt bij aan een gezond(er) bestaan in de toekomst.

Het project is uitgevoerd door Stichting Kind en Oor. Zij zet zich in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Een wereld waarin kinderen in Azië ook recht hebben op goede oorzorg. Juist op het platteland van Nepal, waar goede medische zorg erg schaars is. Want, met een goed gehoor presteer je beter op school en heb je meer kans op een gezonde toekomst.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier