De organisatie

De organisatie

Stichting Active Health Foundation (AHF) is op 5 september 2017 opgericht te Rotterdam.

AHF kent een Bestuur en een – nog in oprichting zijnde – Comité van Aanbeveling. De voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projecten met instemming en onder toezicht van de overige bestuursleden. Bij de keuze van projecten, samenwerkingspartners en andere handelingen wordt het Bestuur geadviseerd door het Comité. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Noblesse oblige

De bestuursleden en adviesleden acteren vanuit ‘noblesse oblige’. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Middelen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit giften van particulieren, bedrijven, goede doelen en door toekenning van subsidies. Daarnaast zijn er diverse partners die in natura (kennis, menskracht, netwerk et cetera) en/of financieel bijdragen aan de realisatie van projecten. Het bestuur publiceert na afloop van ieder boekjaar een verslag met daarin haar activiteiten en de financiële verantwoording.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting verleent met inzet van traditionele en moderne filantropische instrumenten zowel financiële als niet-financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan het doel  ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’. In 2018 heeft AHF geïnvesteerd in meerdere activiteiten als onderdeel van het project ‘Paradigmashift gezondheid is alles’ , het project Veerkracht onderwijs, het project ‘CitySenses & Health’ en het project ‘Financiële educatie & gezondheid’. Voor 2019 is het de grote wens om ook met het project ‘Food for Health’ tot een fysieke manifestatie te komen. Hier ligt de focus op in de eerste helft van 2019, zodat er in de tweede helft van het jaar een eerst gezondheidshub is gerealiseerd. Parallel aan deze lopende projecten worden er met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd voor andere projecten. Deze zogenaamde ‘projecten in ontwikkeling’ worden in uitvoering genomen na finale toetsing aan de doelstellingen van AHF en na overeenstemming over de vorm en mate van steun door de Stichting. De werkwijze van de stichting is dat zij zelf actief projecten initieert, benadert en selecteert.

Lees meer over: