De organisatie

De organisatie

Stichting Active Health Foundation (AHF) is opgericht op 5 september 2017 te Rotterdam. Het bestuur bestaat uit vier leden waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de projecten. Dit doet hij met instemming en onder toezicht van de overige bestuursleden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Noblesse oblige

De bestuursleden en adviesleden acteren vanuit ‘noblesse oblige’. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Middelen

Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit giften (donaties) van particulieren, bedrijven, goede doelen en door toekenning van subsidies. Daarnaast zijn er diverse partners die in natura (kennis, menskracht, netwerk et cetera) en/of financieel bijdragen aan de realisatie van projecten. Na afloop van ieder boekjaar wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd. Bij de afzonderlijke projecten staat vermeld op welke wijze AHF bijdraagt / heeft bijgedragen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting verleent met inzet van traditionele en moderne filantropische instrumenten zowel financiële als niet-financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ en zonder haar steun onvoldoende van de grond komen. De eerste jaren van AHF stonden in het teken van het treffen van voorbereidingen om de Stichting vanaf 2021 te voorzien van een substantiële begroting.

In 2019 heeft AHF in meerdere activiteiten geïnvesteerd, die deels hun vervolg kregen in 2020 en krijgen in 2021. Zie Projecten lopend en Projecten afgerond voor nadere informatie per project. Daarnaast worden steunaanvragen van derden beoordeeld. Meer hierover leest u bij ‘Onze werkwijze’.

Logo

Active Health Foundation wil bijdragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’. In haar logo worden de aspecten van universaliteit, gezondheid en bewustzijnsontwikkeling verenigd in het pijnappel symbool en de turquoise kleur.