Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

Food for Health

Het project Food for Health is er op gericht om het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’.

Veerkracht onderwijs

Meer veerkracht voor kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van leefstijlonderwijs in verschillende leeromgevingen.