Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

Bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘gezondheid is alles’ en (her)inrichting van de (voor)zorg om mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan te kunnen laten spreken.

FOOD FOR HEALTH

Lokaal kiezen voor egogezondheid en ecogezondheid met mondiale impact

VEERKRACHT ONDERWIJS

Meer veerkracht voor ieder mens en m.n. kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van leefstijlonderwijs in verschillende leeromgevingen.

GEZONDE SYSTEEMDYNAMICA

Via systeemwetenschap inzichtelijk krijgen wat het betekent als we onze focus verleggen naar ‘gezondheid is alles’; het bewustzijn dat alles in het leven en gezondheid voorwaardelijk met elkaar verbonden is.

HEALTH IN ALL ACTIVITIES

Verkenning hoe je als ideële organisatie al je activiteiten kunt laden met de waarde van gezondheid.

LABYRINTH OF THE SENSES & HEALTH

Bewustwording van het individu via zijn zintuigen dat hij bewust kan kiezen voor een gezondere leefstijl en ervaren geluk.