Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

Waardengedreven investeren

Investeringsfonds gericht op het faciliteren van investeerders die het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie.

Veerkracht onderwijs

Meer veerkracht voor ieder mens door het aanbieden van leefstijladvies- en/of educatie.

‘Gezondheid is alles’ systeemdynamica

Het faciliteren van inzicht en intuïtie in en toepassing van de waarde van gezondheid vanuit systeemdynamisch perspectief via onderwijs, onderzoek en communicatie.

Thought for Health

Financieel-economische modellen voor lokaal democratisch kiezen voor gezondheid.