Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

Biologische stadslandbouw in Bolivia

Biologische stadslandbouw verbetert de gezondheid van mens en leefomgeving in Cochabamba, Bolivia.

Van outsider naar insider

Inclusie van ieder mens in de maatschappij ongeacht diens mentale gezondheid en/of mentale vermogen.

Investeren in gezondheid

Investeringsfonds gericht op het faciliteren van investeerders die het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie.

Bewustwording gezondheid in brede zin

Bewustwording van gezondheid in brede zin via publicaties.

Thought for Health

Financieel-economische modellen voor lokaal democratisch kiezen voor gezondheid.