Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

FOOD FOR HEALTH

Het realiseren van een lokale omgeving waarin gezondere keuzes vanzelfsprekend worden en de ongezondere keuzes de uitzondering.

HEALTH IN ALL POLICIES

Via collectieve maatregelen over alle beleidsdomeinen heen het individu integraal faciliteren op het maken van gezonde keuzes voor zichzelf en zijn leefomgeving.

Veerkracht onderwijs

Meer veerkracht voor ieder mens en m.n. kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van leefstijlonderwijs in verschillende leeromgevingen.

HEALTH IN ALL ACTIVITIES

Verkenning hoe je als ideële organisatie al je activiteiten kunt laden met de waarde van gezondheid.