Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

Bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘gezondheid is alles’ en (her)inrichting van de (voor)zorg om mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan te kunnen laten spreken.

FOOD FOR HEALTH

Het realiseren van een lokale omgeving waarin gezondere keuzes vanzelfsprekend worden en de ongezondere keuzes de uitzondering.

VEERKRACHT ONDERWIJS

Meer veerkracht voor ieder mens en m.n. kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van leefstijlonderwijs in verschillende leeromgevingen.

LABYRINTH OF THE SENSES & HEALTH

Bewustwording van het individu via zijn zintuigen dat hij bewust kan kiezen voor een gezondere leefstijl en ervaren geluk.

FINANCIËLE EDUCATIE & GEZONDHEID

Bewustwording van het individu van de relatie tussen gezondheid, ecologie, zelfvoorziening, financiële keuzes en lokale alternatieven.