Projecten lopend

Projecten lopend

Onze steun gaat uit naar:

Van outsider naar insider

Inclusie van ieder mens in de maatschappij ongeacht diens mentale gezondheid en/of mentale vermogen.

Bewustwording gezondheid in brede zin

Bewustwording van gezondheid in brede zin via publicaties.

Thought for Health

Financieel-economische modellen voor lokaal democratisch kiezen voor gezondheid.