ANNEMIEKE GILDHUIS

Annemieke Gildhuis

 

Gezondheid, vitaliteit en geluk voor iedereen

De afgelopen zeven jaar heb ik gewerkt als directeur van een intergemeentelijke sociale dienst. Mijn motto is: ‘Iedereen doet mee, niemand aan de kant’. Gezondheid en vitaliteit zijn voorwaardelijk voor het kunnen participeren in de samenleving. Als bestuurslid en tevens penningmeester van Stichting Active Health Foundation (AHF) kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan meer gezondheid, vitaliteit en geluk voor iedereen.

De verwevenheid van participatie, sociale inclusie en gezondheid

Als we als samenleving actief met elkaar, inzetten op een sociale, gezonde en groene economie, dan komt dat ten goede aan ons welbevinden. En welbevinden, is mijn ervaring in de praktijk, draagt onmiskenbaar bij aan participatie, ‘iedereen doet mee’. Een belangrijke activator van zowel gezondheid als participatie is sociale inclusie, dus ‘niemand aan de kant’. Daarom zetten we vanuit AHF mede in op lokale en regionale netwerken die enerzijds de sociale cohesie versterken en anderzijds door co-creatie initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan gezondheidsbevordering.

Levensloop

De gemene deler in de rollen die ik tot op heden in mijn loopbaan heb mogen vervullen, is de voorwaardelijke betekenis van gezondheid. Van huis uit ben ik orthopedagoog en BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd Gezondheidszorg psycholoog. Na mijn afstuderen werkte ik jarenlang in diverse functies als GZ psycholoog: toelatingspycholoog in het speciaal onderwijs, GZ psycholoog bij diverse onderwijsadviesdiensten en docent op het Seminarium voor Orthopedagogiek. Vanuit de begeleidingsdienst werkte ik ook als competentiemanager. Verder heb ik mede een psychodiagnostisch centrum opgezet en diverse coachende rollen rondom het onderwijs vervuld. Waarna een periode van werken in de sociale zekerheid volgde. Zeker in de rol directeursrol van een sociale dienst ervaar je de impact van ongezond gedrag op vitaliteit en participeren en zie je dat daar kansen liggen die we met elkaar moeten grijpen.

Ik ben overtuigd van de kracht die uitgaat van inzicht en positiviteit om mensen te helpen om te kiezen voor gezonder gedrag in brede zin. Deze overtuiging is medebepalend voor mijn keuze aan nevenfuncties. Zo ben ik vanuit het bestuur van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, betrokken bij het opzetten van Veilige en Integere Dienstverlening in samenwerking met het A&O fonds. Ik werk als bestuurslid van de Nederlandse Public Health Foundation / NPHF Federatie voor Gezondheid, mee aan de omslag van nazorg naar voorzorg. Tot slot, probeer ik via de band van onderwijs en opvoeding als lid van de Raad van Toezicht bij het Achterhoekse Voortgezet Onderwijs een bijdrage te leveren aan de mindset voor gezond gedrag en vitaliteit.

We hebben nog veel te doen

Mijn inzicht op het gebied van gezondheid is dat we nog heel veel te doen hebben… De wereld om ons heen is nog geordend vanuit ‘ziekte’ denken in plaats van het denken vanuit positieve gezondheid. Grote groepen mensen, en met name diegenen met een lagere SES factor (sociaaleconomische status), hebben vooralsnog weinig toegang tot inzicht in de waarde van gezondheid. Bovendien wordt vanuit gedragsoogpunt het ons mensen niet makkelijk gemaakt om te kiezen voor gezondheid. Kijk naar de reclames en de boodschappers van de frisdrank-, snoepgoed- en fastfoodfabrikanten: ze zijn toegespitst op er bij willen horen. Wie wil dat niet…