De organisatie

De organisatie

Stichting Active Health Foundation (AHF) is opgericht op 5 september 2017 te Rotterdam. Het bestuur bestaat uit vier leden die de doelstellingen van de Stichting zoals statutair vastgelegd, onderschrijven. De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projecten. Dit doet hij met instemming en onder toezicht van de overige bestuursleden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Noblesse oblige

De bestuursleden en adviesleden acteren vanuit ‘noblesse oblige’. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

Het Bestuur van de Active Health Foundation (AHF) bestaat uit:

Logo

De Active Health Foundation wil bijdragen aan ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’. In haar logo worden de aspecten van universaliteit, gezondheid en bewustzijnsontwikkeling verenigd in het pijnappel symbool en de turquoise kleur.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier