LAURANNA TEUNISSEN

Lauranna Teunissen

Hoe eerder je begint, hoe beter

Het is nooit te laat om je leefstijl te veranderen, maar hoe eerde je begint hoe beter. In de huidige maatschappij worden we dag in dag uit op de meeste slimme manieren beïnvloed door de media bij het maken van onze keuzes. Helaas zijn dat ook veel keuzes die onze gezondheid in brede zin niet ten goede komen. Daarbij komt nog dat de jeugd – de generatie van de toekomst – zeer ontvankelijk is voor mediaboodschappen (inspelen op gevoelens als ‘erbij horen’ et cetera) terwijl het de rest van hun leven kan beïnvloeden. Laten we dan ook vooral aandacht besteden aan bewustwording van de waarde van gezondheid bij de jong(st)e generatie om zo uiteindelijk een wereld met gezonde mensen te creëren. Met mijn jonge input en innovatieve inzichten hoop ik als bestuurslid vanuit andersdenkende perspectieven licht te werpen op de missie van Stichting Active Health Foundation.

Levensloop

De rode draad in mijn studie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages is dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en hoe we met elkaar de beweging naar gezond leven kunnen maken.

Voor het behalen van mijn HBO studie marketing (cum laude) heb ik onder meer onderzoek gedaan naar het aanbod van kindervakantieactiviteiten in relatie tot de waarde van gezondheid. Daaruit bleek dat de meeste activiteiten draaien om het kind te plezieren zonder dat gezondheidsdenken op een subtiele manier wordt meegegeven. Ook heb ik onderzoek gedaan naar hoe je als grote supermarktketen je kant en klare soepen kunt herpositioneren in de hedendaagse gezonde levensbeweging.

Om uiteindelijk te komen tot andere keuzes, is bewustwording essentieel. Daarom vond ik het belangrijk om als vrijwilliger mee te helpen bij een actie om mensen bewust te maken hoe je je preventief kunt beschermen tegen darmkanker. Voorkomen is immers beter dan genezen.

En als het om bewuste keuzes gaat, dat is het volgen van de masteropleidingen Opleidings- en onderwijswetenschappen en Communicatiewetenschappen na mijn HBO opleiding marketing zeker. Met de combinatie van deze twee studies hoop ik beter bij kunnen te dragen aan nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Enerzijds door mij te verdiepen in hoe onderwijs en gedragsincentives daarvoor op effectieve wijze ingezet kunnen worden. Anderzijds door te onderzoeken hoe je daaromtrent op een verantwoorde manier kunt communiceren.

Van voedingsleer naar gezonde kookliefde

Vanaf mijn zestiende kreeg ik voedingsleer op school. Wat een eyeopener was dat! Door deze lessen werd ik mij er steeds meer van bewust hoe belangrijk gezond eten is en – ook erg belangrijk – dat je er zo van kunt smullen. Ik vond het vakgebied zo interessant dat ik mij er in mijn vrije tijd verder in ging verdiepen. Zo maakte ik de beweging van sec gezond eten naar intrinsiek bewust koken en boodschappen doen. Inmiddels ben ik helemaal geraakt door biologische voeding en probeer ik iedereen in mijn omgeving te ‘verleiden’ door voor hen zo lekker biologisch te koken dat ze zelf ook andere keuzes gaan maken.