Projecten afgerond

Projecten afgerond

Hieronder vindt u de afgeronde projecten:

Grond vrijmaken voor gelijkheid

Grond vrijmaken uit de economie, teruggeven aan de gemeenschap en beheren met oog voor de gezondheid van mens en natuur.

Gezondere toekomst in India

Door geitenhouderij een gezondere toekomst voor arme Indiase vrouwen en hun familie.

Gehoorzorg kinderen Nepal

Door goede (geh)oorzorg een gezondere toekomst voor kinderen in Nepal.

Waardegedreven ondernemerschap

Kijken naar een eerlijke, sociale en duurzame economie vanuit de waarde van gezondheid.

Gezondheid & natuurinclusieve landbouw

‘Gezondheid is alles’ systeemdenken toepassen op de natuurinclusieve landbouw als opmaat naar gezonde mensen en een gezonde wereld.

Docu ‘de oerkrachtvan gezondheid’

Hoe kan de Nederlandse samenleving haar focus verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte?