Project: FOOD FOR HEALTH

FOOD FOR HEALTH

Een laagdrempelige, aangename plek creëren in de eigen nabije omgeving waar je ongedwongen een keuze kunt maken voor voedsel dat ten goede komt aan de gezondheid van zowel jouzelf als van andere mensen en de leefomgeving, dat is de basisgedachte achter ‘Food for Health’. Een naam met een knipoog naar ‘food for thought’; kiezen voor gezondheid in al zijn alomvattendheid geeft stof tot nadenken.

Een eigentijdse, multifunctionele, tiny gezondheidshub

Concreet betekent ‘Food for health’ een eigentijdse, multifunctionele, tiny gezondheidshub bij jou om de hoek. De hub bestaat uit circulaire omgevingen die geschikt zijn voor een veelheid aan functies. Waarbij integraal gezondheid wordt nagestreefd door uit te gaan van de basisprincipes ‘lokaal, sociaal en groen’:

 • Lokaal: nabijheid, korte keten van productie en consumptie.
 • Sociaal: inclusief, diversiteit, eerlijk.
 • Groen: natuur, biologisch, circulair.

De gezondheidshub is een levendige plek waar een diversiteit aan mensen samenkomen vanuit verschillende beweegredenen, zoals bijvoorbeeld:

 • Boodschapje doen bij de kiosk of mini-supermarkt met lokale producten en kruidenvitamines.
 • Boekje of zaden lenen bij de boeken-/zadenbibliotheek.
 • Mindful een kopje koffie of thee drinken al dan niet met een bezoekje aan het toilet.
 • Bezoekje brengen aan het spreekuur van een arts, coach of andere deskundige op het gebied van gezondheid en welzijn.
 • Genieten van de gecreëerde naastgelegen tiny forest.
 • Meewerken aan het urban farming project.
 • Participatie; opleiding of toeleiding van mensen in een ‘inbetween’ situatie.
 • Cultuur.

Met vereende krachten wordt er hard aan gewerkt om in 2021 een pilot Food for Health gezondheidshub te realiseren. De uitvoering ervan is in handen van de social & health venture Yes We Do!.

Bijdrage leveren?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Food for Health project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie of ziet u een verbinding met uw eigen activiteiten? Bel ons op 088 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.