Project: FOOD FOR HEALTH

FOOD FOR HEALTH

Hoe gezond zouden wij mensen zijn als we de lokale leefomgeving zo inrichten dat gezondere keuzes op alle facetten van het leven vanzelfsprekend worden gemaakt en ongezondere keuzes de uitzondering?

Doel

Het project Food for Health is er op gericht om het individu in zijn eigen leefomgeving (eigen wijk) integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’ (WRR-rapport nr.97 ‘Weten is nog geen doen’). Met aandacht voor upstream en downstream invloeden op ons gedrag. Upstream factoren: de inrichting van onze leefomgeving en de sociale, economische, politieke en culturele context die daarop van invloed is. Downstream factoren: de meer individuele psychologische en biologische factoren die onze (on)gezonde keuzes beïnvloeden.

Inhoud

Door het individu via een aantrekkelijke fysieke ingreep in zijn nabije publieke ruimte te nudgen op gezonde voeding en gezond leven, geven wij een impuls aan de beweging naar een lokale leefomgeving waarin gezondere keuzes integraal de voordehand liggende keuzes worden. Hierbij wordt financieel positief resultaat geherinvesteerd in een glokaal fonds ten gunste van continuïteit van dit initiatief en andere glokale (wereldwijd lokale) initiatieven, die gezamenlijk bijdragen aan gezonde mensen in een gezonde wereld.

De praktische vertaling hiervan in de openbare ruimte van de eigen wijk is:

  • Gezond voedselaanbod: de locatie die tijdens eetmomenten fungeert als laagdrempelige eetgelegenheid met gezonde, biologische, streekproducten waar het individu genudged wordt met informatie over hoe je op alle facetten van je leven gezond kunt leven. Voorbeelden van locaties kunnen zijn een paviljoen/kiosk; een kantine van een bedrijf, sportlocatie of school; een buurtkiosk of een plukboerderij.
  • Gezondheidsbewustzijn activatie: buiten de eetmomenten biedt de locatie onderdak aan gezondheidsbevorderende sociaal-culturele activiteiten en initiatieven.
  • Glokale social refunding: financieel positief resultaat wordt geherinvesteerd in een glokaal fonds ten gunste van continuïteit van het initiatief en andere glokale initiatieven die gezamenlijk bijdragen aan de beweging van nazorg naar voorzorg naar gezondheidsdenken en aan een integraal gezonde wijk.
  • Participatie: deelname door betrokken burgers in de rol van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

In het derde kwartaal van 2020 een Food for Health paviljoen realiseren, dat is onze ambitie. Met diverse gemeenten in Nederland en België lopen gesprekken om tot een passende locatie te komen.

Dit project wordt uitgevoerd door de social & health venture Yes We Do!.

Bijdrage leveren?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Food for Health project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.