Projecten in ontwikkeling

Projecten in ontwikkeling

Onze steun gaat uit naar:

FINANCIËLE EDUCATIE & GEZONDHEID

Bewustwording van het individu van de relatie tussen gezondheid, ecologie, zelfvoorziening, financiële keuzes en lokale alternatieven.