Projecten in ontwikkeling

Projecten in ontwikkeling

Onze steun gaat uit naar:

PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

Bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘gezondheid is alles’ en (her)inrichting van de (voor)zorg om mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan te kunnen laten spreken.

GEZONDE SYSTEEMDYNAMICA

Via systeemwetenschap inzichtelijk krijgen wat het betekent als we onze focus verleggen naar ‘gezondheid is alles’; het bewustzijn dat alles in het leven en gezondheid voorwaardelijk met elkaar verbonden is.

HEALTH IN ALL ACTIVITIES

Verkenning hoe je als ideële organisatie al je activiteiten kunt laden met de waarde van gezondheid.