Projecten in ontwikkeling

Projecten in ontwikkeling

Onze steun gaat uit naar:

Handen ineen, handen in de grond

Bijdragen aan de veerkracht van met name vluchtelingen en het vergroten van kennis hoe met circulair financieren extra maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden.

Paradigmashift integraal gezondheidsdenken

Het activeren van bewustzijn om gezondheid als een waarde te (gaan) zien en te vertalen naar keuzes over zowel de inrichting van de maatschappij, economie, politiek, zorg en onderwijs als ons eigen leven.

CitySenses Almere

Bewustwording van het individu dat hij zelf kan kiezen voor een gezonde leefstijl.

Gezonde systeemdynamica

Door toepassing van de systeemwetenschap inzichtelijk krijgen wat het effect is van het verleggen van de focus van nazorg naar voorzorg in de context van onze toekomstige gezondheid en daarmee gepaard gaande kosten.