Project: PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

Steeds breder dringt het besef door dat gezondheid niet begint of ophoudt bij de zorg en dat de huidige inrichting van de maatschappij als systeem het maken van gezonde keuzes voor het individu zelf en de leefomgeving veelal niet faciliteert.

Doel

Bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘gezondheid is alles’ en (her)inrichting van de (voor)zorg om mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan te kunnen laten spreken.

Inhoud

Het project ‘Paradigmashift gezondheid is alles’ activeert de bewustwording om gezondheid in brede zin als een waarde te (gaan) zien en te vertalen naar keuzes over de inrichting van de maatschappij, de economie, het bestuur, de zorg, het onderwijs, de landbouw, de ICT, het eigen leven et cetera.

Het voedt in engere zin de (her)inrichting van de (voor)zorg gericht op toegankelijkheid en zelfregie. Waarbij in dat laatste geval, het individu door de professional  gefaciliteerd wordt om achter de diepere oorzaken van zijn symptomen van disbalans te komen en zijn zelfhelend vermogen aan te kunnen spreken.

In brede zin voedt het bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘alles is gezondheid’, dat bijdraagt aan wereldwijde gelijke kansen op gezondheid en zelfvoorziening. Gezondheid en ziekte vormen daarbij een spiegel van de impact van (inter)nationale politieke keuzes, machtsverhoudingen, klimaatveranderingen, de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, het voedselsysteem, het monetaire systeem etc.

Uitvoering

Van het ‘Paradigmashift gezondheid is alles’ project maken onderdeel uit:

  • Het United Economy jaarevent rondom waardengedreven ondernemerschap op 11 juni 2019.  Een event waarin de deelnemers geïnspireerd werden, kennis deelden en nieuwe verbindingen legden om samen hun positieve bijdragen aan een eerlijke, sociale en duurzame economie te vermenigvuldigen. Active Health Foundation was medeontwikkelaar van het programma en hield een presentatie over ‘de waarde van gezondheid’.
  • De workshops ‘Natuurinclusieve landbouw & Gezondheid – van denkrichting naar praktijk’. Interactieve workshops waarin de deelnemers het systemisch ‘gezondheid is alles’ denken rond het thema ‘natuurinclusieve landbouw’ verkenden en op zoek gingen naar concrete aanknopingspunten in de hedendaagse praktijk. De workshops vonden plaats tijdens de Nationale netwerkconferentie POP3 op 15 november 2018 en waren een samenwerking van Active Health Foundation, Regiebureau POP (Plattelandsontwikkelings programma) en Living Lab Fryslân. Bij publicaties vindt u de presentatie en de oogst van deze workshop.
  • De Tafel van de Toekomst ‘Gezondheid & Natuurinclusieve landbouw’. Op 27 september 2018 nam een interdisciplinair gezelschap uit de agrarische praktijk, bestuur, zorg en kennisinstellingen deel aan een systemische verkenning van het thema ‘gezondheid als waarde’ in relatie tot het veelbesproken thema ‘natuurinclusieve landbouw’. De Toekomsttafel vormt een positieve aanzet naar een systeem dat zich kenmerkt door gezonde en natuurinclusieve landbouw, gezond voedsel, gezonde mensen, gezonde leefomgeving, gezonde wereld. Deze Tafel organiseerde de Active Health Foundation samen met het Regiebureau POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma). Bij publicaties vindt u zowel de brochure ‘Oogst Tafel van de toekomst Gezondheid & natuurinclusieve landbouw’ als de poster met illustraties gemaakt door live-tekenaar Bas Köhler.
  • De documentaire ‘De oerkracht van gezondheid’. In een serie tweegesprekken worden de contouren, de rafelranden en de aanknopingspunten van de maatschappij brede beweging van nazorg naar voorzorg naar gezondheidsdenken onderzocht. Active Health Foundation heeft de productie van deze documentaire gesteund in de vorm van een financiële gift, inhoudelijk advies en het leggen van contacten. De documentaire betreft een project van NPHF Federatie voor gezondheid, Pharos – expertisecentrum gezondheidsverschillen, ONVZ Zorgverzekaar en Studio Weltschmertz.

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.