Project: PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

PARADIGMASHIFT GEZONDHEID IS ALLES

Steeds breder dringt het besef door dat gezondheid niet begint of ophoudt bij de zorg en dat de huidige inrichting van de maatschappij als systeem het maken van gezonde keuzes voor het individu zelf en de leefomgeving veelal niet faciliteert.

Doel

Bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘gezondheid is alles’ en (her)inrichting van de (voor)zorg om mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan te kunnen laten spreken.

Inhoud

Het project ‘Paradigmashift gezondheid is alles’ activeert de bewustwording om gezondheid in brede zin als een waarde te (gaan) zien en te vertalen naar keuzes over de inrichting van de maatschappij, de economie, het bestuur, de zorg, het onderwijs, de landbouw, de ICT, het eigen leven et cetera.

Het voedt in engere zin de (her)inrichting van de (voor)zorg gericht op toegankelijkheid en zelfregie. Waarbij in dat laatste geval, het individu door de professional  gefaciliteerd wordt om achter de diepere oorzaken van zijn symptomen van disbalans te komen en zijn zelfhelend vermogen aan te kunnen spreken.

In brede zin voedt het bewustzijnsvergroting van systeemdenken ‘alles is gezondheid’, dat bijdraagt aan wereldwijde gelijke kansen op gezondheid en zelfvoorziening. Gezondheid en ziekte vormen daarbij een spiegel van de impact van (inter)nationale politieke keuzes, machtsverhoudingen, klimaatveranderingen, de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, het voedselsysteem, het monetaire systeem etc.

Uitvoering

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar het opzetten van multimediale campagnes en evenementen.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.