Project: Investeren in gezondheid

Investeren in gezondheid

Een groeiende groep waardegedreven investeerders zoekt naar mogelijkheden om bij te dragen aan een gezonde wereld en gezonde mensen. Active Health Foundation heeft daarom, passend bij haar gedachtengoed en venture philanthropy, het initiatief genomen tot de lancering van het Whealth Fund in 2021. Het Whealth Fund is een investeringsfonds voor investeerders die het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie. Het investeert in ondernemingen die passen binnen de vitale sectoren zoals:

 • water
 • energie
 • huisvesting
 • onderwijs
 • korte keten, waaronder landbouw en maakindustrie
 • hygiëne en (voor)zorg
 • rechtspraak
 • sociale keten
 • mindfulness en compassie
 • sport
 • kunst en cultuur
 • (wetenschappelijk) onderzoek

De naam ‘whealth’ verwijst naar de impact op gezondheid in brede zin, die wij samen kunnen realiseren. ‘Whealth’ is een samenvoeging van ‘wealth’ en ‘health’ en staat voor ‘rijkdom van gezondheid’.

De Active Health Foundation heeft onbezoldigd het initiatief genomen tot oprichting van het Whealth Fund.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op +31 (0)88 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.