Project: HEALTH IN ALL ACTIVITIES

HEALTH IN ALL ACTIVITIES

Lokaal zijn er reeds diverse ideële organisaties actief die elk op hun eigen manier waardevolle bijdragen leveren aan een sociale en/of groene samenleving.

Doel

Faciliteren van gezondheidsbevorderend gedrag van het individu door verkenning hoe je als maatschappelijke organisatie al je activiteiten kunt laden met de waarde van gezondheid.

Inhoud

Via dialoogsessies en Theory U sessies wordt het vraagstuk verkend hoe je als ideële organisatie aan je bestaande activiteiten de waarde van gezondheid (extra) kunt toevoegen zodat het individu integraal gefaciliteerd wordt bij het maken van gezonde keuzes voor zichzelf en zijn omgeving.

Uitvoering

Op dit momenten vinden met diverse maatschappelijke organisaties gesprekken plaats om een dialoogsessie ‘Health in all activities’ te organiseren. De ambitie is om in het vierde kwartaal van 2018 met deze bijeenkomsten te starten.

Bijdrage leveren?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het ‘Health in all activities’ project? Steunen kan op verschillende manieren.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.