Project: ‘Gezondheid is alles’ systeemdynamica

‘Gezondheid is alles’ systeemdynamica

De realisatie van ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ vraagt een collectief bewustzijn waarbij mensen integraal keuzes willen, kunnen en gaan maken vanuit de waarde van gezondheid in brede zin. Dit vereist inzicht in en het kunnen toepassen van ‘gezondheid is alles’ systeemdenken & intuïtie: een zienswijze met als vertrekpunt een bewustzijn dat gezondheid allesomvattend is. Gezondheid betreft het gehele ecosysteem en raakt alle domeinen. Waarbij er sprake is van een systeem dat zich kenmerkt door een complex dynamisch proces van voorwaardelijke afhankelijkheden.

Educatie, onderzoek en communicatie zijn in dat licht een middel voor inzicht in en toepassing van de waarde van gezondheid vanuit systemisch perspectief. Ze helpen bij het maken van persoonlijke, politieke, maatschappelijke, financieel-economische, grondwettelijke en ecologische keuzes die kunnen bijdragen aan een gezonde wereld waar ieder mens relatief gelijke kansen heeft om te kiezen voor de waarde van gezondheid.

Onderwijs, onderzoek en communicatie 

Op dit moment lopen er de volgende initiatieven:

  • Vormgeven van een Master ‘Health in all policies’ en een MBA ‘Health in all activities’.
  • Gesprekken met onderzoekers om vanuit hun vakgebied een bijdrage te leveren aan fundamentele kennis over systeemdynamica die resulteert in gezonde mensen en een gezonde wereld.
  • Verkenning van een boek waarin systeemdenken ‘gezondheid is alles’ wordt belicht vanuit verschillende vakgebieden.
  • Verkenning van multimediale campagnes rondom de bewustwording van de waarde van gezondheid in brede zin en te vertalen naar keuzes over de inrichting van zowel samenlevingen als het eigen leven.

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.