Project: GEZONDE SYSTEEMDYNAMICA

GEZONDE SYSTEEMDYNAMICA

Gezonde mensen in een gezonde wereld vraagt om een systeemdenken van ‘gezondheid is alles’, een bewustzijn dat alles in het leven en gezondheid met elkaar verbonden is. Een systeem waarin gezondheid geen bijwerking is van een product/-dienst, maar een integraal hoofdproduct/-dienst van ons individueel en collectief handelen.

Systeemdenken ‘gezondheid is alles’ vergt politieke, maatschappelijke, economische en ecologische keuzes die in hun onderlinge wisselwerking resulteren in een globaal gezond systeem waarbinnen ieder individu bewust en in vrijheid kan kiezen voor gezondheid. Hierbij dienen de huidige gezondheidszorgsystemen (nazorg en voorzorg) ook ingericht te worden vanuit een integrale, systemische blik op gezondheid in plaats van veeleer symptomatisch behandelen. En op een manier dat we mensen hun zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid aan kunnen laten spreken.

Welke systemische keuzes willen we maken? Kiezen we bijvoorbeeld voor een basisinkomen en basisvermogen (‘armoede maakt ziek’), een hernieuwde balans tussen het sociaaleconomische en de ecologie, een gezonde leefomgeving en infrastructuur, een universeel toegankelijke gezondheids(voor)zorg vanuit een integrale, systemische blik op gezondheid, een inclusief onderwijssysteem met aandacht voor zelf bewust gezond kunnen leven, een samenleving met meer burgercoöperaties, autarkie en social purpose organisations, …?

Doel

Via systeemwetenschap inzichtelijk krijgen wat het betekent als we onze focus verleggen naar ‘gezondheid is alles’; het bewustzijn dat alles in het leven en gezondheid met elkaar verbonden is.

Inhoud/Uitvoering

Met het oog op een boek omtrent systeemdenken ‘gezondheid is alles’ vindt er op dit moment (literatuur)onderzoek plaats naar bestaande studies en publicaties waarin de systeemtheorie reeds in de context van de AHF visie op gezondheid is toegepast. Specifiek wordt gekeken naar de thema’s grondwet, communicatie, korte keten en financieel systeem.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Steunen kan op verschillende manieren!

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000 of vul het contactformulier in.