Partners

Partners

Active Health Foundation werkt samen met diverse partijen die haar in natura (kennis, menskracht, netwerk et cetera) en/of financieel steunen. Onze dank gaat onder meer uit naar: