Venture philanthropy

Venture philanthropy

Venture philanthropy (zie afbeelding) – ondernemende filantropie – is een moderne, relatief jonge vorm van filantropie. Het is een nieuwe manier van investeren in sociale ondernemingen met een maatschappelijk doel waardoor zij een grotere en duurzame sociale impact kunnen realiseren. VP wordt ook wel gezien als het nieuwe model van ‘Grantmaking’, het ‘maken van een schenking’. Waarbij het grootste verschil met de traditionele gift, in de zin van pure liefdadigheid zonder er iets voor terug te wensen, is dat er bij VP een tegenprestatie wordt verwacht in de vorm van een sociale en/of financiële opbrengst.

Onderscheid met traditionele filantropie

Venture philantropy onderscheidt zich van traditionele filantropie door de combinatie van:

  • Een relatie van grote betrokkenheid tussen de venture philanthropist en de sociale onderneming.
  • Aandacht voor organisatieontwikkeling.
  • Financiering op maat.
  • Niet-financiële ondersteuning.
  • Toegang verschaffing tot complementaire netwerken.
  • Meerjarige ondersteuning.
  • Impact management.

Whealth fund

Als stichting hebben wij het initiatief genomen tot een Whealth fund. Een investeringsmaatschappij gericht op het faciliteren van gezondernemers en gezondernemende organisaties die als basis voor hun bestaan hebben het (bijdragen aan het) bevorderen van gezondheid in brede zin.