Onze werkwijze

Onze werkwijze

Om het ideaal  ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ op een duurzame en impactvolle wijze te realiseren, steunt Active Health Foundation (AHF) initiatieven op verschillende impact niveaus via een mix aan traditionele en moderne, financiële en niet-financiële filantropische instrumenten.

Impact scope

Om op een impactvolle wijze het ideaal van ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ te realiseren, steunt AHF initiatieven op verschillende niveaus: individu, lokaal, nationaal, Europees en globaal. Niveaus die elkaar beïnvloeden en een context scheppen waarin het individu gefaciliteerd wordt bij het kiezen voor integrale gezondheid.

 

Vormen van steun

Vormen waarin wij steun geven, zijn onder meer:

 •  Giften
 • (Wetenschappelijk) onderzoek initiëren en promoten
 •  Consultancy al dan niet in co-creatie
 •  Venture Philantrophy
 •  Leningen
 •  Het houden van fondsen en belangen
 •  Opzetten van (communicatie)campagnes
 •  Netwerkvorming
 •  Helpende hand bij het oprichten van samenwerkvormen zoals stichtingen en/of coöperaties voor diverse projecten

Zoekt u steun?

Heeft u een idee of initiatief dat minimaal voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Het past binnen de context van de transitie van nazorg naar voorzorg integrale gezondheid in brede zin
 • Het draagt bij aan het hoofddoel en/of de subdoelstellingen van Stichting Active Health Foundation
 • Het is gericht op het algemeen nut
 • Het komt zonder steun van AHF onvoldoende van de grond en/of krijgt onvoldoende bekendheid

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 000.