SIMONE VAN DEN HAM

Simone van den Ham

(Vergeten) waarde van integrale gezondheid

Het maatschappelijke karakter van Stichting Active Health Foundation (AHF) gericht op bewustwording van de (vergeten) waarde van integrale gezondheid, haar focus op gedrags- en cultuurverandering en de aandacht voor de drie-eenheid – weten, willen en kunnen –, vormen tezamen een van de redenen waarom ik graag mijn steentje bijdraag in de rol van secretaris.

Ik zeg dus… ik doe niet?

Daarbij komt dat AHF niet alleen aandacht heeft voor de behoefte van het individu aan praktische kennis en handvatten om te kiezen voor gezond(er) gedrag op alle facetten van zijn leven en de psychologische processen die maken dat wij A zeggen en B doen, maar ook voor het systeem waarbinnen wij handelen. Uiteenlopend van een leefomgeving waarin wij fysiek, verbaal en sociaal genudged worden tot ongezond(er) gedrag tot een gezondheids(zorg)systeem waar de transitie van ‘healthcare’ – hoe kunnen we de beste zorg verlenen bij ziekte – naar ‘health’, het denken in het integraal bevorderen van gezondheid in ons dagelijkse leven, onvoldoende van de grond komt.

Lerend pionieren en solidariteit

Tot slot, waardeer ik het dat AHF durft te acteren volgens het ‘learning by doing’ principe en als een ondernemende pionier grenzen wilt verleggen. Waardevolle medische uitvindingen zoals penicilline zouden zonder een dergelijke mentaliteit nooit gedaan zijn. Daarbij heeft AHF vanuit een 21e eeuwse gezondheidssolidariteitsgedachte à la ‘Een voor allen, allen voor gezondheid’, ook extra aandacht voor groepen mensen voor wie gezondheid, geluk en participatie minder vanzelfsprekend is

Levensloop

Van huis uit ben ik historica, afgestudeerd (cum laude) op de mentaliteitsgeschiedenis van de biologische landbouw en voeding in Nederland. Wat voortkwam uit pioniersdrang, verwondering over een andere visie op landbouw en voedsel dan waarmee ik was opgegroeid en willen bijdragen aan een actuele maatschappelijke discussie, resulteerde in het boek ‘Wens en Werkelijkheid’ over de discrepantie tussen ons denken en doen en opende de deuren voor mijn werk bij de eerste Nederlandse stedelijke voedselstrategie ‘Proeftuin Amsterdam’. Een logische vervolgstap was een onderzoek naar de effectiviteit van fysieke en sociaal-culturele ingrepen in de openbare ruimte op gezond gedrag voor het project ‘De Gezonde Wijk’ bij de GGD Amsterdam. Evenals mijn werk bij de afdeling Strategie op het ministerie van Landbouw rondom duurzaamheid integreren in beleid en een ‘open minded’ toekomstverkennend debat.

Nieuwsgierig naar ‘die andere wereld’ maakte ik de overstap van de publieke sector naar het bedrijfsleven. Ik deed projectmanagement in de duurzame gebiedsontwikkeling, ontwikkelde sessies rondom vernieuwend samenwerken en lerend evalueren, en werd gepokt en gemazeld in het communicatievak bij High Focus projecten van Facility Management bij ING Bank. In mijn huidige functie als algemeen manager bij Active Health Group komen alle werelden bij elkaar en faciliteer ik binnen het gemêleerde speelveld van de bedrijfsgezondheidszorg een gedrags-, mentaliteits- en cultuurverandering gericht op een integrale aanpak van gezondheid, werkgeluk en inzetbaarheid.

Be your health

Life events leerden mij dat gezondheid alle facetten van je leven raakt. Dat zingeving, sociale contacten en werk minstens net zo belangrijk zijn om je gezond te voelen – ook al ben je ziek – als gezond eten en bewegen. Dat het gaat om de kunst van leven in het nu en goed ademhalen. Dat structureel gezonder gedrag meer vraagt dan kennis; het gaat erom dat je jouw intrinsieke motivatie vindt en je handelingsmogelijkheden ervaart. Be your health… velen kunnen je helpen, maar uiteindelijk moet je het zelf doen.