Het bestuur

Het bestuur

Het Bestuur van Stichting Active Health Foundation (AHF) bestaat uit:

De bestuursleden onderschrijven het gedachtengoed van de Stichting zoals statutair vastgelegd in de kernbegrippen: noblesse oblige, medemenselijkheid, transparantie, homo universalis, gezondheid, geluk, compassie, hoop, circulariteit en ecologisch.

Vanuit de ‘noblesse oblige’ gedachte ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden.