Het bestuur

Het bestuur

Het Bestuur van Stichting Active Health Foundation (AHF) bestaat uit:

De bestuursleden onderschrijven het gedachtengoed van de Stichting zoals vastgelegd in het mission statement . Vanuit de ‘noblesse oblige’ gedachte ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden.