Het bestuur

Het bestuur

Het Bestuur van Stichting Active Health Foundation (AHF) bestaat uit:

De bestuursleden onderschrijven het ethisch kompas . Vanuit de ‘noblesse oblige’ gedachte ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden.