B-corporation

B-corporation

‘B the change!’. Dat is waar B Corporation gecertificeerde organisaties zoals Stichting Active Health Foundation voor staan.  Een B Corp gebruikt zijn organisatie om een meetbaar positieve impact te hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuvraagstukken. In plaats van primair te sturen op output (omzet, winst, marge, productie) zoals in de traditionele manier van economisch denken, stuurt een B corp op outcome en impact. Voorbeelden van een andere Nederlandse B Corp’s zijn de Triodos Bank en WakaWaka. Als Stichting gaat het ons om maatschappelijke impact rond de waarde van gezondheid gericht op het algemeen nut en zonder winstoogmerk.