Van AHG naar AHF

Van AHG naar AHF

De kiem voor het ontstaan van Stichting Active Health Foundation (AHF) werd gelegd binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Een omgeving waar de voorwaardelijkheid van gezondheid voor alle aspecten van ons leven dagelijks zichtbaar is en het belang van bewustwording voelbaar. In 2015 maakte Active Health Group (AHG) de expliciete keuze om bewustwording van de waarde van gezondheid vanuit integraal perspectief te integreren in al haar activiteiten. Dit resulteerde in het besef: verankering in de bedrijfsgezondheidszorg context is voor miljoenen mensen waardevol, maar miljarden mensen hebben recht op gezondheid.

In 2017 was de tijd rijp om het zaad van de waarde van gezondheid en de bewustwording daarvan tot wasdom te laten komen in de maatschappelijke context, gericht op het welzijn van ieder medemens in verbondenheid met de leefomgeving en zónder winstoogmerk. Dit resulteerde in de oprichting van Stichting Active Health Foundation. Met AHF geven wij plaats aan haar eigenaarschap van AHG met het algemeen nut beogend: ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’.